A Free GIS Package for Greenland

Et gratis kortlægningsværktøj der underbygger tværfaglig grønlandsfokuseret forskning, undervisning, beslutningstagning og samarbejde.

Kombinerer centrale datasæt i et samlet, integreret GIS-analyse- og visualiseringsmiljø til brug offline og online.

En international redaktion vil sammen med samarbejdspartnere forbinde QGreenland-teamet til dataleverandører og brugere.

Hent   Om